Kinesitherapie

Flip Van Meir behaalde in 2002 zijn licentiaatdiploma in de motorische revalidatie en kinesitherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2010 werkt hij in de praktijk te Beerse. Flip staat ook mee in voor het rugrevalidatie programma van het AZ Turnhout. De behandeling gebeurt bij voorkeur in de praktijk, maar kan ook via huisbezoek bij noodzaak.

Benodigdheden eerste behandeling:

  • Doktersvoorschrift voorzien van een kleefvignet van de mutualiteit
  • Eventuele medische beeldvorming (RX, CT, MRI,…) met medisch verslag
  • Indien arbeidsongeval : gegevens van uw verzekeringsinstelling en werkgever